กองทัพเรือนำคณะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสื่อมวลชน ตรวจเยี่ยมสถานที่ท่องเที่ยวกองทัพเรือ ในพื้นที่ภาคใต้

กองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ นำคณะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว กองทัพเรือ และสื่อมวลชน ตรวจเยี่ยมสถานที่ท่องเที่ยวกองทัพเรือ ในพื้นที่ภาคใต้

Read More