Review SONY HVL-F45RM

SONY HVL-F45RM แฟลชใหม่แบบไร้สาย ส่งผ่านด้วยสัญญาณวิทยุ ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ จากค่าย SONY เป็นแฟลชขนาดกะทัดรัด แต่กำลังไฟสูงขนาด Guide No 45 ใช้งานง่ายด้วยเมนูปรับตั้งคล้ายเมนูของกล้อง

Read More