5 หลักจัดองค์ประกอบให้กับภาพดอกไม้ (Composition for flower)

สำหรับการถ่ายภาพดอกไม้สวยงามเหล่านี้ สิ่งสำคัญคือการเลือกจัดวางองค์ประกอบภาพ ซึ่งเราจะนำเอาหลักการจัดองค์ประกอบภาพตามหลักศิลปะมาใช้ และในครั้งนี้ผมได้หยิบเอา 5 องค์ประกอบที่น่าสนใจมาเป็นตัวช่วยในการบันทึกภาพความงามของดอกไม้

Read More