พาเที่ยวสองป่าชายเลน ระยอง

ระยองมีป่าชายเลนให้เที่ยวชมถึงสองแห่ง ได้รับการดูแล และพัฒนาฟื้นฟูเป็นอย่างดี จากกลุ่มชุมชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ป่าชายเลน ป่าชายเลนทั้งสองแห่งคือ ทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส และ ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ำ

Read More