Composition ep.3.1 Composition for photography (กรอบภาพ-Framing)

กรอบภาพนับเป็นฉากหน้าที่ดีรูปแบบหนึ่ง เราสามารถที่จะเลือกสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วไปด้านหน้าของสิ่งที่เราจะถ่ายมาใช้เป็นกรอบภาพได้ การมองหาสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า เช่น………

Read More