Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย ครั้งที่ 5

ไทยเบฟ ขานรับปีวัฒนธรรมแห่งอาเซียน “ASEAN Cultural Year 2019” ขยายเครือข่ายพันธมิตร สานต่อความสำเร็จ “Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ครั้งที่ 5 ชูแนวคิด “อยู่เย็น เป็นสุข” จัดเต็มพร้อมกัน 4 ภาค กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-อุดรธานี-ภูเก็ต

Read More