AIS Trip อุดรธานี-บึงกาฬ ดินแดนแห่งตำนาน…อีสานตอนเหนือ

หลายครั้งการเดินทางท่องเที่ยวให้แรงบันดาลใจใครหลายคน เอไอเอสทริป จึงอยากให้ลูกค้าเอไอเอส ได้รับประสบการณ์การเดินทาง และภาพถ่ายที่สวยงามนำกลับมาสร้างแรงบันดาลใจ เอไอเอสทริปครั้งที่ 27 อุดรธานี-บึงกาฬ ดินแดนแห่งตำนาน อีสานตอนเหนือ

Read More