ท่องเที่ยวสาย…..วัฒนธรรมภาคใต้ (ตอน 1)

ผมได้มีโอกาสเข้าไปร่วมทีมงานประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในส่วนของงานสื่อสารมวลชน ทำให้ผมมีโอกาสได้เดินทางไปในที่ต่างๆ ของประเทศที่ผมไม่ได้มีโอกาสไป งานภารกิจหลักคือเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ

Read More