ทริปถ่ายภาพวันเดียว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โปรแกรม เช้าตลาดคลองสวน, ถ่ายภาพวัดปากน้ำโจ้โล้,ถ่ายภาพเทวสถานอุทยานพระพิฆเนศคลองเขื่อน (ปางยืน), ถ่ายภาพตลาดบ้านใหม่ วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่), ถ่ายภาพวัดหลวงพ่อโสธร, ถ่ายแสงเย็นที่บางปู

Read More