ทริปถ่ายภาพ ประเพณีแห่งศรัทธา ท้าคนกล้า….เมืองพังงา ครั้งที่ 2

ทริปถ่ายภาพ ประเพณีแห่งศรัทธา  ท้าคนกล้า….เมืองพังงา  ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดี 3 ตุลาคม...

Read More