Master of Light Metering_Chapter 23

ปัญหาคือ ระบบแสดงภาพดิจิตอลมักให้ภาพที่แตกต่างกันจากต้นฉบับเดียวกัน เราจะเห็นเสื้อสีแดงในจอโทรทัศน์แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อมีสีต่างกัน เราจะเห็นว่าเมื่อเรานำภาพดิจิตอลไปอัดขยายที่ร้านอัดภาพ รูปจะไม่ตรงกับที่เราเห็นหลังจอกล้อง

Read More