ใช้เลนส์เทเล…ถ่ายมาโคร…

ถ้าเรานำเลนส์เทเลเหล่านี้มาใช้ในการถ่ายภาพมาโคร ขอแนะนำว่าให้ใช้ช่วงเทเลยาวสุดที่คุณมีเพื่อถ่ายภาพครับ โดยปกตินั้นเลนส์เทเล จะมีคุณสมบัติที่ชัดตื้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติแบบเดียวกับเลนส์มาโคร ดังนั้นการถ่ายภาพ สิ่งแรกที่ควรคำนึงถึงก็คือ…….

Read More