Review Laowa 10-18 mm. F4.5-5.6 FE Zoom

Laowa 10-18 mm. F4.5-5.6 FE Zoom คือ เลนส์ที่ผมนำมาแนะนำกันในรอบนี้ Laowa 10-18 mm F4.5-5.6 FE Zoom เป็น Wide Angle Lens ระดับ Super Wide Angle เลยทีเดียว ที่น่านำติดตัวใช้งานก็คือ เป็น Super Wide Angle Lens แบบเลนส์ Zoom

Read More