Tag: แหล่งกำเนิดแสง

Tone color Mood and Feeling โทนสีกับอารมณ์ในภาพ

โทนสีมีส่วนสำคัญที่ส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึก ในทางศิลปะได้แบ่งโทนสีไว้สองกลุ่มคือ โทนสีร้อน (warm tone) และโทนสีเย็น (cool tone) โทนสีร้อนจะให้ความรู้สึกในเรื่องของ ความอบอุ่น ความรุนแรง ความเข้มแข็ง โทนสีเย็นนั้น จะให้ความรู้สึกทางด้าน ความสงบ เยือกเย็น สดชื่น ลึกลับ

Read More

Master of Light Metering_Chapter 10

การวัดแสงเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างแสงที่ส่องจากแหล่งกำเนิดแสง การสะท้อนแสงของวัตถุทีถ่ายภาพ ความเร็วชัตเตอร์ ช่องรับแสง ความไวแสงของกล้อง รูปแบบการคำนวณปริมาณแสง (ระบบวัดแสง)

Read More
Loading

บทความเก่า

Download Camerart Magazine

Camerart Photo Contest

ทริปถ่ายภาพ

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget