Tag: 1:1.618

Art of Photography_The golden mean (สัดส่วนทอง)

การแบ่งภาพนั้น เป็นวิธีการเน้นสิ่งที่เราจะถ่ายให้น่าสนใจ และโดดเด่นขึ้นมา ในการแบ่งพื้นที่ภาพนั้น ในงานศิลปะก็มีการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ด้วยเช่นกันโดยเรียกว่า สัดส่วนทอง The golden mean

Read More

Composition ep.2.3 Principles of Composition (Proportion-สัดส่วน)

สัดส่วน Proportion เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างขนาดที่แตกต่างกันขององค์ประกอบที่แตกต่างกัน เป็นความพอเหมาะพอดี ไม่มากหรือน้อยขององค์ประกอบทั้งหลายที่มารวมกันในภาพ

Read More
Loading

บทความเก่า

Download Camerart Magazine

Camerart Photo Contest

ทริปถ่ายภาพ

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget