5 ช่างภาพ Camerart กับ 50 ภาพประวัติศาสตร์ความทรงจำ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

5 ช่างภาพ Camerart (นพดล อาชาสันติสุข, นิพนธ์ เกตุจรัส, ระพีพัฒน์ สิทธิชัยลาภา, สมโภช แตงไทย, อมเรศ เสริมสกุลวัฒน์) กับ 50 ภาพประวัติศาสตร์ความจำ ถวายอาลัยในหลวง รัชกาลที่ 9

Read More