IDEAS & Creative Photography (Think Before you shoot-คิดก่อนถ่าย)

เวลาถ่ายภาพคิดอะไรอยู่…? คำถามนี้เป็นคำถามหนึ่งที่ผมมักจะได้ยินในกลุ่มเพื่อนๆ ที่ชอบถ่ายรูป หรือบางครั้งเวลาที่เราได้มีโอกาสดูภาพคนอื่นที่เขาถ่ายออกมาดีๆ

Read More