Why choose Sony A9, Sony A9 II & Sony FE Lens for Birds Action

การถ่ายภาพนก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การถ่ายภาพนกแบบ Action กล้อง และเลนส์ ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้นักถ่ายภาพมีโอกาสถ่ายภาพนกให้ได้ภาพตามต้องการ การเลือกกล้อง และเลนส์ ของค่ายไหนมาใช้งาน จึงเป็นสิ่งที่นักถ่ายภาพให้ความสำคัญ

Read More