IDEAS & Creative Photography_What do you think Color or B&W (คิดอย่างไรจะภาพสี หรือภาพขาวดำ)

จะภาพขาวดำหรือภาพสี? หลายครั้งคำถามนี้เข้ามารบกวนจิตใจของเราอยู่บ่อยๆ ใช่ไหมครับในบางครั้งการถ่ายภาพเราก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าภาพนี้เราจะถ่ายเป็นภาพขาวดำหรือภาพสีดี

Read More