Birds at Home ถ่ายภาพนกรอบๆ บ้าน..

ในช่วงนี้นักถ่ายภาพอย่างเราส่วนใหญ่แทบจะไม่ได้ออกไปถ่ายภาพกันที่ไหนใช่ไหมครับ ในช่วงเช้า หรือช่วงเย็นๆ ลองเดินรอบๆ บ้านหาอะไรถ่ายภาพ โดยเฉพาะนกที่แวะเวียนมารอบๆ บ้านของเรา

Read More