Master of Light Metering_Chapter 9

การวัดแสง คือการควบคุมปริมาณแสงให้เหมาะสมลงไปลบเซ็นเซอร์รับภาพ ไม่ให้ปริมาณแสงมากน้อยเกินไปกว่าที่ต้องการ โดยพื้นฐานกล้องจะมีเซ็นเซอร์สำหรับการวัดปริมาณแสงที่เหมาะสมให้เป็นที่รู้จักกันในชื่อของ “เครื่องวัดแสง”

Read More