Lens Fisheye จะว่าง่ายก็ง่าย จะว่ายากก็ยาก

Lens Fisheye เป็นเลนส์ที่จะพูดว่าใช้งานง่ายก็ว่าง่ายในเลนส์ประเภท Circular fisheye ที่ได้ภาพในลักษณะวงกลม ขอบภาพเป็นสีดำ และ Full-frame fisheye ที่ให้ภาพแบบเต็มเฟรมภาพ ที่จะบอกว่าง่ายนั้นเพราะองศาการรับภาพที่กว้างมากถึง 180 องศา

Read More