IDEAS & Creative Photography_Spectacular Light of Sunny

แสง นับว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการถ่ายภาพ แม้ว่าเราจะมีกล้องที่มีประสิทธิภาพมีเลนส์ที่คมชัดให้สีได้อย่างถูกต้อง หรือมีอุปกรณ์ถ่ายภาพราคาแพงเพียงใดก็ตาม เราก็ยังต้องอาศัยแสงในการถ่ายภาพ ไม่ว่าจะเป็นแสงธรรมชาติหรือแสงประดิษฐ์ จนถึงกับมีประโยคที่ว่า “No Light No Picture”

Read More