ลิขสิทธิ์ภาพถ่ายและการเผยแพร่ผลงาน โดยใช้สัญญาอนุญาต Creative Commons International

ในการสร้างผลงานขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งนั้น ไม่ใช่จะได้มาง่ายๆ เมื่อเราถูกละเมิดลิขสิทธิ์ หรือค่าตอบแทนที่เราควรจะได้หายไปนั้น ก็นับว่าเป็นการไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้น ในฐานะที่เราเป็นเจ้าของผลงานนั้น เราจึงมีสิทธ์ที่จะเรียกร้องได้โดยอาศัยกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องของลิขสิทธิ์

Read More