Pastel / Minimal / Hipste และ Kinfolk

ต้องยอมรับว่ายุคสมัยผ่านไปอย่างรวดเร็ว กระแสความนิยมของสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นได้ง่าย แม้แต่การถ่ายภาพที่แนวทางหรือสไตล์การถ่ายภาพบางอย่าง ได้ถูกหยิบยกมาใช้ในการนำเสนอ หรือบอกเล่าสิ่งต่างๆ จนได้รับความสนใจ

Read More