Mistake with bird photography เรื่องผิดพลาดกับการถ่ายภาพนก

เทคนิคการถ่ายภาพนกนับเป็นเรื่องที่หลายคนสนใจ ทำให้ผมนึกถึงตอนที่เริ่มหัดถ่ายภาพนกใหม่ๆ ที่มักจะได้ภาพนกหายาก คือมองหาในภาพไม่เจอ หรือเรียกว่าแห้วอยู่บ่อยๆ

Read More