Need for Speed ถ่ายภาพรถแข่ง Super Endurance 2018

การถ่ายภาพรถแข่ง เป็นการถ่ายภาพอีกประเภทหนึ่งที่มีความน่าสนใจ น่าตื่นเต้น สนุก และท้าทาย และคงไม่บ่อยครั้งที่เราจะได้มีโอกาสถ่ายภาพรถแข่งกันอย่างเต็มที่นัก ในครั้งนี้ผมได้รับโอกาสดีจากเวิล์ดคาเมร่าเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายภาพการแข่งรถ Idemitsu 600 Super Endurance 2018

Read More