Tag: Principles

Composition ep.2.3 Principles of Composition (Proportion-สัดส่วน)

สัดส่วน Proportion เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างขนาดที่แตกต่างกันขององค์ประกอบที่แตกต่างกัน เป็นความพอเหมาะพอดี ไม่มากหรือน้อยขององค์ประกอบทั้งหลายที่มารวมกันในภาพ

Read More

Composition ep.2.1 Principles of Composition (Unity)

Principles of Composition นั้น คือหลักการจัดองค์ประกอบ เป็นหลักที่ใช้กันในการทำงานศิลปะทุกประเภท ซึ่งในครั้งนี้จะขอเริ่มที่เรื่องของหลักอันแรกก็คือ เอกภาพ Unity ซึ่งเป็นหลักการจัดองค์ประกอบที่สำคัญ

Read More
Loading

บทความเก่า

Download Camerart Magazine

Camerart Photo Contest

ทริปถ่ายภาพ

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget