Review Sigma 85 mm. F1.4 DG HSM Art

ต้องบอกก่อนว่า Sigma 85 mm. F1.4 DG HSM Art เข้าสู่ตลาดมานานพอสมควรแล้วละครับ หลายท่านอาจจะได้ใช้งานกันแล้ว แต่เพื่อตกย้ำถึงคุณภาพของเลนส์รุ่นนี้ CAMERART ก็ขอนำเลนส์รุ่นนี้มาทดสอบ

Read More