ดึงรายละเอียดที่ซ่อนอยู่ใน Shadow & Highlight

ในการปรับแต่งภาพปกติแล้ว เราจะทำการปรับแต่งโทนของภาพทั่วทั้งภาพ กับภาพลักษณะนี้จึงเป็นไปได้ยาก นอกเสียจากการแบ่งพื้นที่ด้วย Layer Masks แต่นั่นก็มีวิธีการที่ซับซ้อนยุ่งยาก และเป็นงานที่ต้องใช้ฝีมือมากพอสมควร

Read More