IDEAS&Creative Photography (Creative Out Of Focus)

ในการถ่ายภาพโดยทั่วไปแล้ว ปกติเราจะพยายามถ่ายภาพให้คมชัด ภาพไม่คมชัดหรือภาพเบลอนั้น ผมว่าหลายคนที่ถ่ายรูปมาสักระยะหนึ่งต้องเคยมีภาพลักษณะเช่นนี้

Read More