ถ่ายภาพสวย ด้วยสมาร์ทโฟน

สถิติที่น่าสนใจมากนั่นก็คือรูปภาพทั้งหมดส่วนใหญ่ถ่ายด้วยกล้องจาก Smart Phone มากถึง 39% รองลงมาคือกล้อง DSLR ที่ 31% กล้อง Point and Shoot 25% และกล้อง Mirrorless 3%

Read More