HOW TO DO THIS A Beautiful RED WINE

การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณานั้น ดูจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับนักถ่ายภาพมือใหม่ ทั้งที่จริงแล้วรูปแบบของภาพโฆษณาที่นำมาใช้นั้นอาจเป็นเพียงภาพธรรมดา ที่ไปมีความหมายตรงกับความต้องการกับสิ่งที่ต้องการจะสื่อให้คนอื่นได้เห็น

Read More