Review Laowa 9 mm. F2.8 Zero-D

ค่ายผลิตเลนส์อิสระจากจีน ถือเป็นโอกาสในการผลิตเลนส์อิสระที่มีมุมกว้างๆ ป้อนเข้ามาให้ใช้…แต่ก็อีกนั่นแหละ…หลายคนก็ขยาดในเรื่องของคุณภาพของเลนส์ว่ามันเจ๋งจริงหรือเปล่า…ยิ่งบอกว่าเป็นค่าย…จีน…

Read More