Author: admin

เอปสันจับมือ WWF ขยายผลการฟื้นฟูทะเล พร้อมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำเพื่ออนาคต

เอปสัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกาศความร่วมมือกับ “องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล” หรือ WWF เพื่อขับเคลื่อนปณิธานในการร่วมสร้างสรรค์วิธีแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนพร้อมเสริมความแข็งแรงให้แก่ชุมชน โดยการจับมือเป็นพันธมิตรในครั้งนี้จะช่วยขยายผลการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล

Read More

Review Canon EOS R3

Canon EOS R3 รุ่นนี้จัดอยู่ในอันดับไหนละครับท่าน…สำหรับแฟนๆ ของ Canon ขนานแท้ตั้งแต่ยุคของกล้องฟิล์มคงจะได้เจอกับกล้องรหัสเลข 3 กันมาแล้ว…ก็ขอเท้าความเป็นเรื่องรู้เกี่ยวกับกล้อง Canon ในรหัสเลข 3 ให้กับแฟนๆ Canon รุ่นใหม่ได้รับทราบกันหน่อยให้ได้รู้ถึงความเป็นมากล้อง Canon ในรหัส 3

Read More

ประกวดภาพถ่ายคู่รักออนไลน์ สื่อถึงสายใยผูกพัน ภายใต้ชื่อ “ส่งภาพ รับบุญ”

มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All) ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่ายคู่รักออนไลน์ สื่อถึงสายใยผูกพัน ภายใต้ชื่อ “ส่งภาพ รับบุญ” ลักษณะของภาพถ่ายที่ส่งประกวดเป็นภาพที่สื่อความหมายถึงความรัก ความผูกพันหรือความประทับใจ ระหว่างคนที่เรารัก ครอบครัว สัตว์เลี้ยง สถานที่สวยงามทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

Read More

Auto Focus Setting for Action Bird #2

ระบบโฟกัสของกล้องถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เราได้ภาพในจังหวะท่าทางของนกตามที่เราต้องการได้ และในครั้งนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเลือกใช้ระบบโฟกัส ควบคู่ไปกับการควบคุมกล้องในส่วนอื่นๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เราเจอกับกล้อง Sony a1 และ Sony a9ii

Read More

Auto Focus Setting for Action Bird #1

ระบบโฟกัสของกล้องถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เราได้ภาพในจังหวะท่าทางของนกตามที่เราต้องการได้ การใช้งานกล้องที่มีความไวในเรื่องของระบบโฟกัสอย่างกล้อง Sony a1 หรือ Sony a9ii นั้นการทำความเข้าใจในระบบโฟกัสของกล้องจะทำให้เราตั้งค่ากล้องที่เหมาะสม และควบคุมกล้องได้ดั่งใจ

Read More

บทความเก่า

Download Camerart Magazine

Camerart Photo Contest

ทริปถ่ายภาพ

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget