ภาพจากโครงการสวัสดีเมืองไทย “ลานตา ลันตา”
จังหวัดกระบี่

[nggallery id=4]