บริษัท เลเซอร์กราฟฟิค 82 จำกัด เป็นผู้จัดทำนิตยสารคาเมราร์ต ซึ่งเป็นนิตยสารที่นำเสนอเกี่ยวกับการถ่ายภาพ โดยมีเนื้อหาสาระทางการถ่ายภาพเชิงวิชาการ เทคนิคการถ่ายภาพ ข่าวสาร บทความ สารคดี และการท่องเที่ยวถ่ายภาพ สำหรับนักถ่ายภาพทั่วไป และนักถ่ายภาพมืออาชีพ นอกจากนี้ทางนิตยสารคาเมราร์ตยังได้จัดฝึกอบรมถ่ายภาพบุคคลทั่วไปที่สนใจการ ถ่ายภาพ และรับเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงาน หรือองค์กรณ์ที่ต้องการให้เราไปอบรมด้านการถ่ายภาพ

โดยมี คุณนพดล อาชาสันติสุข เป็นผู้ก่อตั้ง และเป็นวิทยากรในการจัดอบรม ทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมการถ่ายภาพและนักถ่ายภาพรุ่น ๆ ใหม่ นอกจากนี้ทาง นิตยสาร CAMERART ยังจัดทำ Web ของทางนิตยาสรเองเพื่อให้ทันต่อกระแสแห่งโลก Digital ให้กับผู้ที่สนใจสามารถแลกเปลี่ยนมุมมอง และข้อคิดเห็นในการถ่ายภาพ พร้อมนำไปพัฒนาตัวเองต่อไป ทางทีมงานผู้ก่อตั้งพร้อมที่เปิดกว้างให้ทุกๆ ท่านที่มีความสนใจด้านการถ่ายภาพ สามารถปรึกษา ขอคำแนะนำ และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เราจัดขึ้น หรือถ้าจะให้เราปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใด เราก็พร้อมที่จะรับฟังความคิดเป็นจากทุก ๆ ท่าน เพื่อให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นและพร้อมจะก้าวเดินไปกับผู้ที่รักในการถ่าย ภาพต่อไป

 

CAMERART Magazine Since 1984
นิตยสาร CAMERART เป็นนิตยสารถ่ายภาพที่แต่เดิมใช้ชื่อว่า นิตยสาร คาเมร่า ที่ออกสู่ตลาดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984) จนในปี พ.ศ. 2531 ได้พัฒนาสร้างเสริมทีมงานใหม่ เป็นนิตยสาร คาเมราร์ต โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า CAMERART Magazine เป็นนิตยสารเพื่อการถ่ายภาพ นำเสนอเนื้อหาสาระ เกี่ยวกับอุปกรณ์การถ่ายภาพ และนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพ ซึ่งรวมทั้งเทคนิคการถ่ายภาพ รวมทั้งสารคดีการท่องเที่ยวเพื่อการถ่ายภาพ ถึงเวลานี้ CAMERART Magazine มีอายุยาวนานถึง 25 ปี ถือได้ว่าเป็นนิตยสารถ่ายภาพ ที่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องมาอย่างยาวนานที่สุดในประเทศไทย CAMERART Magazine ยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่า เทคโนโลยีการถ่ายภาพจะก้าวเข้าสู่ยุคของกล้องดิจิตอล CAMERART Magazine ก็ยังก้าวทันและนำเทคโนโลยีการถ่ายภาพในระบบดิจิตอลมานำเสนออย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อให้ทันกับโลกของข่าวสาร ในปี พ.ศ. 2549 ยังได้เปิด website www.camerartmagazine.com เพิ่มขึ้นอีกสาขา เพื่อเป็นหน้าต่างให้ผู้ที่สนใจการถ่ายภาพสามารถค้นหาข้อมูลของกล้องและอุปกรณ์ รวมทั้งเทคนิคการถ่ายภาพต่างๆ และเปิดห้องสนทนา (web board) ให้ผู้ที่รักการถ่ายภาพได้สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการถ่ายภาพอีกด้วย

ปรัชญาของการทำงาน

CAMERART Magazine ถือได้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมการถ่ายภาพ ดังนั้นหน้าที่ประการหนึ่งของ CAMERART  Magazine คือ การส่งเสริมการถ่ายภาพ สร้างเสริมให้นักถ่ายภาพ มีศักดิ์ศรีในสังคมของการถ่ายภาพ และทำให้นักถ่ายภาพมีความสุขกับการถ่ายภาพ นี่คือ เจตน์จำนงที่ CAMERART Magazine ต้องการดำเนินงานไปสู่จุดหมาย


ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2536 CAMERART Magazine จึงได้ริเริ่มโครงการ อบรมถ่ายภาพฟรี ให้กับผู้สนใจการถ่ายภาพ โดยผู้ที่เข้าอบรมการถ่ายภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใด การอบรมใช้เวลา 3 วันของแต่ละรุ่น ปีหนึ่งๆ จัดอบรมประมาณ 6 รุ่น จากวันนั้นถึงวันนี้มีผู้ผ่านการอบรมไปแล้วกว่า 6,000 คน เป็นเวลายาวนานถึง 17 ปี นอกเหนือจากการอบรมถ่ายภาพ CAMERART Magazine ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการถ่ายภาพ ดังนั้น CAMERART Magazine ยังได้จัด Trip ถ่ายภาพนอกสถานที่ไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในราคาที่ย่อมเยาที่ทุกคนสามารถไปเที่ยวถ่ายภาพร่วมกันได้ มีทั้งไปเช้ากลับเย็น และ Trip ที่ไปค้างแรมถ่ายภาพ นักถ่ายภาพต้องมีสนามให้ถ่ายภาพ CAMERART Magazine ไม่ได้ลืมสิ่งนี้ ถ้ามีสนามสำคัญๆ ที่ไหนถ้ามีโอกาส CAMERART  Magazine ไม่รอช้าที่จะเสนอตัวนำนักถ่ายภาพรุ่นใหม่ๆ เข้าสู่สนามการถ่ายภาพ ไม่ว่าจะเป็นสนามเวทีการประกวดนางสาวไทย สนามการประกวดภาพถ่าย การวิ่งมาราธอนนานาชาติ หรือแม้แต่ในงานพระราชพิธีต่างๆ อย่างเช่น พระราชพิธี ขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค คราวงานเฉลิมฉลองการครองราชย์ 60 ปี หรือ ในงาน พระราชพิธีสวนสนาม และในงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จกระพี่นางฯ ที่ผ่านมา


นิทรรศการถ่ายภาพ ถือ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ CAMERART Magazine มีความภูมิใจจัดให้กับนักถ่ายภาพรุ่นใหม่ๆ อยู่อย่างต่อเนื่องในนามของ CAMERART Magazine ที่มีมาแล้วเกือบ 10 ครั้ง ไม่ว่าจะเป็น นิทรรศการ นักถ่ายภาพรุ่นใหม่ นิทรรศการ กว่าจะเป็นนางสาวไทย นิทรรศการ OUR SHOT เป็นต้น

 


CAMERART Magazine เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ดังนั้นคงไม่ใช่แต่การทำงานออกสู่สังคมถ่ายภาพแต่เพียงอย่างเดียว การตอบแทนสังคมเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ CAMERART Magazine ยังคงหาทางดำเนินการให้อยู่อย่างสม่ำเสมอ อย่างเช่น การช่วยสังคมในงานวันเด็กแห่งชาติ  CAMERART Magazine ก็ยังได้หาโอกาสให้ความสุขแก่เด็กๆ อนาคตของชาติด้วยการใช้การถ่ายภาพ พิมพ์ภาพแจก ให้ความบันเทิงสำหรับเด็กๆ ที่บ้านราชวิถี รวมทั้งร่วมกับสมาชิกคนชอบถ่ายภาพ ร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อไว้ใช้ในกิจการของบ้านราชวิถีอีกด้วย โดยมีการจัดต่อเนื่องมา 2 ปีแล้ว และยังมุ่งหวังที่จะจัดงานนี้อีกต่อไปในโอกาสข้างหน้า วันนี้เป็นความภาคภูมิใจของ CAMERART Magazine ที่ผ่านการอบรมไปแล้ว หลายท่านได้ใช้การถ่ายภาพเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบอาชีพ หลายท่านได้ใช้การถ่ายภาพเพื่อการส่งเสริมสังคมวงการถ่ายภาพ ทั้งการประกวด การแสดงภาพ และการนำผลงานออกสู่สังคม รวมทั้งอีกหลายต่อหลายท่านได้ใช้การถ่ายภาพเพื่อความเพลิดเพลินทั้งกับตนเองและคนรอบข้าง


CAMERART Magazine ยังคงความมุ่งหวังที่จะทำงานเพื่อส่งเสริมวงการถ่ายภาพอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนของสมาชิกทุกท่าน และจากห้างร้านที่ให้อุปการะคุณ คือ กำลังใจสำคัญที่จะทำให้ CAMERART Magazine มุ่งก้าวไปข้างหน้า และจะสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นประโยชน์สำหรับวงการถ่ายภาพต่อไป

 

คำเตือน   สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย www.camerartmagazine.com

ข้อมูลทั้งหมด รวมทั้ง เนื้อหา (ข้อมูลและเนื้อหา รวมทั้งภาพถ่าย เค้าโครง และกราฟฟิค) ที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้ เป็นทรัพย์สินของ นิตยสาร CAMERART โดย บริษัท เลเซอร์กราฟฟิค 82 จำกัด เป็นเจ้าของ โดยได้รับการปกป้องและคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย การเข้าถึงเว็บไซต์นี้ คุณได้ยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้ทุกประการ ถ้าคุณไม่ยอมรับเงื่อนไข คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้งานบนเว็บไซต์นี้

ข้อความทั้งหมด เนื้อหาทั้งหมด รวมทั้งกราฟฟิค (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น แต่ไม่รวมข้อความที่โพสต์ในกระดานสนทนา) ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ www.camerartmagazine.com ตั้งแต่ปี 2008 – ปัจจุบัน เป็นของ นิตยสาร CAMERART โดย บริษัท เลเซอร์กราฟฟิค 82 จำกัด เป็นเจ้าของตามกฎหมาย ดังนั้น ข้อความทั้งหมด เนื้อหาทั้งหมด รวมทั้งกราฟฟิค จึงห้ามคัดลอก (copy) หรือ ทำซ้ำ ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าจะในลักษณะใดๆ รวมทั้งระบบอิเล็กทรอนิคส์ใดๆ หรือการพิมพ์ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง นิตยสาร CAMERART

บางส่วนของเว็บไซต์นี้ อาจเผยแพร่ให้ผู้อ่านและเปิดโอกาสให้แสดงคามคิดเห็น (โดยเฉพาะในกระดานสนทนา) ทางนิตยสาร CAMERART ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อการแสดงความคิดเห็นของผู้อ่าน และทางนิตยสาร CAMERART จะไม่อ้างกรรมสิทธิ์ หรือลิขสิทธิ์ จากข้อความดังกล่าว