ภาพจากโครงการสวัสดีเมืองไทย “เล่าเรื่องเมืองพระชนกจักรี”

จังหวัดอุทัยธานี

[nggallery id=8]