วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562

โปรแกรมทริปถ่ายภาพเส้นทางศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

เวลา 06.00 น. ออกจากกรุงเทพฯ หน้าโอสถศาลา (คณะเภสัช จุฬาฯ) ตรงข้าม MBK (ฝั่งถนนพญาไท)

เวลา 06.30 น. ถ่ายภาพวัดปริวาส  ทานอาหารเช้า

เวลา 10.00 น. วัดโสธรวรารามวรวิหาร

เวลา 11.30 น. ถ่ายภาพตลาดบ้านใหม่ วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่)

เวลา 14.00 น. วัดโพรงอากาศ อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

เวลา 15.30 น. ถ่ายภาพวิถีชีวิตการเก็บน้ำตาลโตนด  หมู่บ้านน้ำตาลสดบางคล้า

เวลา 17.00 น. ถ่ายภาพวัดปากน้ำโจ้โล้ ตำนานรบพระเจ้าตาก บางคล้า

เวลา 20.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ค่าใช้จ่ายทริป 600 บาท ราคานี้ไม่รวมค่าอาหาร

 

ผู้ที่สนใจสามารถลงชื่อพร้อมโอนเงินค่าเดินทางมาที่ คุณโอ๋ 08-5660-3163 , 02-235-9958-9

ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 1470371228 สาขาสุรวงศ์ ชื่อบัญชี นพดล อาชาสันติสุข

บัญชีออมทรัพย์ FAX 0-2237-1484 [email protected], [email protected]

 

เงื่อนไขการ

  1. การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อมีการชำระเงินค่าทริป จำนวนเงิน 600 บาท
  2. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง ก่อนการเดินทาง 15 วัน ทาง CAMERART จะคืนค่าทริปทั้งหมดให้ภายใน 7 วัน หลังจากการแจ้งยกเลิก
  3. กรณียกเลิกทริปไม่แจ้งล่วงหน้า ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง ไม่สามารถเรียกเงินจองทริปได้ และไม่สามารถใช้สิทธิในการเดินทางครั้งต่อไป หรือขอคืนเงินได้ทุกกรณี
  4. CAMERART ขอสงวนสิทธิยืนยันที่นั่งสำหรับการเดินทาง สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าทริปมามาแล้วเท่านั้น
  5. จอดรับส่งตามจุดที่แจ้งเท่านั้น