โปรแกรมทริปถ่ายภาพจังหวัดชลบุรี

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560

เวลา 06.00 น. รวมพลที่จุดนัดหมาย ป้ายรถเมลล์ โอสถศาลา ตรงข้ามห้างมาบุญครอง ถ.พญาไท ฝั่ง ม.จุฬา

เวลา 07.00 น. แวะรับจุดที่ The Nine พระรามเก้า หรือ ตลาดเสรีมาร์เก็ต ติดกับพระราม 9 ซอย 41

เวลา 08.00 น. ทานอาหารจุดพักรถมอเตอร์เวย์

เวลา 09.30 น. ถ่ายภาพสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

เวลา 14.00 น. ถ่ายภาพศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี

เวลา 17.00 น. ถ่ายภาพแสงเย็นที่อ่างศิลา

เวลา 21.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

ค่าใช้จ่ายทริป 600 บาท  (ราคานี้ไม่รวมค่าอาหาร และค่าเข้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียว)

ผู้ที่สนใจสามารถลงชื่อพร้อมโอนเงินค่าเดินทางมาที่
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 1470371228 สาขาสุรวงศ์ ชื่อบัญชี นพดล อาชาสันติสุข
บัญชีออมทรัพย์ FAX 0-2237-1484 [email protected] , [email protected]

เงื่อนไขการ
1. การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อมีการชำระเงินค่าทริป จำนวนเงิน 600 บาท
2. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง ก่อนการเดินทาง 20 วัน ทาง CAMERART จะคืนเงินค่าจองให้ท่านทั้งหมด กรณียกเลิกภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง ไม่สามารถเรียกคืนค่าทริปได้ แต่สามารถใช้สิทธิในทริปต่อไป ภายในปีเดียวกัน
3. กรณียกเลิกทริปไม่แจ้งล่วงหน้า ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง ไม่สามารถเรียกเงินจองทริปได้ และไม่สามารถใช้สิทธิในการเดินทางครั้งต่อไป
4. CAMERART ขอสงวนสิทธิยืนยันที่นั่งสำหรับการเดินทาง สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าทริปมามาแล้วเท่านั้น
5. จอดรับส่งตามจุดที่แจ้งเท่านั้น