ทริปฝึกถ่ายภาพวันเดียว จังหวัดสุพรรณบุรี
วันอาทิตย์ที่ 14  กรกฎาคม พ.ศ. 2562

โปรแกรมทริปถ่ายภาพ จังหวัดสุพรรณบุรี

06.00 น. ออกจากกรุงเทพฯ หน้าโอสถศาลา (คณะเภสัช จุฬาฯ) ตรงข้าม MBK (ฝั่งถนนพญาไท)
06.25 น. แวะรับจุดที่ 2 (เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า)

06.40 น. แวะรับจุดที่ 3 (Big King บางใหญ่)

08.00 น.  แวะทานอาหารเช้า

09.00 น.  ถ่ายภาพวัดไผ่โรงวัว ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง สุพรรณบุรี

11.00 น. ถ่ายภาพศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย นาเฮียใช้รับประทานอาหารเที่ยง

13.30 น. ถ่ายภาพ เรือนไทยสาครสัมผัสวิถีชีวิตแบบไทยๆ ชมความดั้งเดิมของบ้านเรือนไทยหมู่ ที่ด้านในเก็บรวบรวมเรื่องราวในอดีตจนถึงปัจจุบันไว้อย่างน่าสนใจ

15.00 น. ถ่ายภาพอุทยานมังกรสวรรค์ สุพรรณบุรี 

17.00 น. ถ่ายซีนเย็นที่ วัดไผ่โรงวัว
20.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ค่าใช้จ่ายทริป 600 บาท

ราคานี้รวมค่าเดินทาง ไม่รวมค่าอาหาร และ ค่าเข้าสถานที่  (ถ้ามี)

สนใจลงชื่อได้ที่ คุณโอ๋ โทร.08-5660-3163, 02-235-9958-9
ผู้ที่สนใจสามารถลงชื่อพร้อมโอนเงินมาที่ 
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 1470371228 สาขาสุรวงศ์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นพดล อาชาสันติสุข
หรือ โอนเงินระบบพร้อมเพย์ได้ที่เบอร์ 08-5660-3163 FAX 0-2237-1484

E-mail : [email protected], [email protected]

เงื่อนไข
1. การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อมีการชำระเงินค่าทริป จำนวนเงิน 600 บาท
2. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง ก่อนการเดินทาง 15 วัน ทาง CAMERART จะคืนค่าทริปทั้งหมดให้ภายใน 7 วัน หลังจากการแจ้งยกเลิก
3. กรณียกเลิกทริปไม่แจ้งล่วงหน้า ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง ไม่สามารถเรียกเงินจองทริปได้ และไม่สามารถใช้สิทธิในการเดินทางครั้งต่อไป
4. CAMERART ขอสงวนสิทธิยืนยันที่นั่งสำหรับการเดินทาง สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าทริปมามาแล้วเท่านั้น
5. จอดรับส่งตามจุดที่แจ้งเท่านั้น

ขั้นตอนการจองที่นั่ง
1.โอนเงินเข้าบัญชี
ผู้ที่สนใจสามารถลงชื่อพร้อมโอนเงินค่าเดินทางมาที่ คุณโอ๋ 08-5660-3163 , 02-235-9958-9
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 1470371228 สาขาสุรวงศ์ ชื่อบัญชี นพดล อาชาสันติสุข และสามารถโอนพร้อมเพย์ได้ที่ 08-5660-3163
2.ส่งหลักฐานการโอนเงิน แจ้งชื่อ และเบอร์โทร ทาง Inbox
3.เลือกที่นั่งที่ท่านต้องการ