วันอาทิตย์ที่ 4  พฤศจิกายน  2561

โปรแกรมทริปถ่ายภาพ จังหวัดราชบุรี

06.00 น. ออกจากกรุงเทพฯ หน้าโอสถศาลา (คณะเภสัช จุฬาฯ) ตรงข้าม MBK (ฝั่งถนนพญาไท)
06.40 น. แวะรับจุดที่ 2 ร้านอิ่มจัง ข้าง ๆ Big C พระรามสอง
08.30 น. ถ่ายภาพวิถีชีวิตตลาดน้ำดำเนินสะดวก
11.00 น. ถ่ายภาพพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน รับประทานอาหารเที่ยง
15.00 น. ถ่ายภาพเครื่องปั้นดินเผา Tao Hong Tai ceramics factory (เถ้าฮงไถ่)
17.00 น. ถ่ายภาพอุทยานหินเขางู
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
20.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ค่าใช้จ่ายทริป 600 บาท ราคานี้รวมค่าเดินทาง ไม่รวมค่าอาหาร และ ค่าเข้าสถานที่  (ถ้ามี)

สนใจลงชื่อได้ที่ คุณโอ๋ โทร.08-5660-3163, 02-235-9958-9
ผู้ที่สนใจสามารถลงชื่อพร้อมโอนเงินมาที่ 
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 1470371228 สาขาสุรวงศ์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นพดล อาชาสันติสุข
หรือ โอนเงินระบบพร้อมเพย์ได้ที่เบอร์ 08-5660-3163
FAX 0-2237-1484 E-mail : [email protected], [email protected]

เงื่อนไข
1. การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อมีการชำระเงินค่าทริป จำนวนเงิน 600 บาท
2. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง ก่อนการเดินทาง 15 วัน ทาง CAMERART จะคืนค่าทริปทั้งหมดให้ภายใน 7 วัน หลังจากการแจ้งยกเลิก
3. กรณียกเลิกทริปไม่แจ้งล่วงหน้า ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง ไม่สามารถเรียกเงินจองทริปได้ และไม่สามารถใช้สิทธิในการเดินทางครั้งต่อไป
4. CAMERART ขอสงวนสิทธิยืนยันที่นั่งสำหรับการเดินทาง สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าทริปมามาแล้วเท่านั้น
5. จอดรับส่งตามจุดที่แจ้งเท่านั้น

ขั้นตอนการจองที่นั่ง
1.โอนเงินเข้าบัญชี
ผู้ที่สนใจสามารถลงชื่อพร้อมโอนเงินค่าเดินทางมาที่ คุณโอ๋ 08-5660-3163 , 02-235-9958-9
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 1470371228 สาขาสุรวงศ์ ชื่อบัญชี นพดล อาชาสันติสุข และสามารถโอนพร้อมเพย์ได้ที่ 08-5660-3163
2.ส่งหลักฐานการโอนเงิน แจ้งชื่อ และเบอร์โทร ทาง Inbox
3.เลือกที่นั่งที่ท่านต้องการ