วันอาทิตย์ที่ 10  มีนาคม  2562

โปรแกรมทริปถ่ายภาพจังหวัดเพชรบุรี

06.00 น.  รวมพลที่จุดนัดหมาย ป้ายรถเมลล์ โอสถศาลา ตรงข้ามห้างมาบุญครอง ถ.พญาไท ฝั่ง ม.จุฬา

07.00 น. แวะรับจุดที่สอง Big C พระราม 2

08.00 น. ถ่ายภาพวิถีชีวิตการทำนาเกลือ (ถ้ามี)

09.00 น. ทานอาหารข้าวแกงร้านแม่ล้วน

10.00 น. ถ่ายภาพถ้ำเขาหลวง

11.30 น. ทานอาหารเที่ยง ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

13.30 น. ถ่ายภาพผีเสื้อ และค่างแว่น ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

17.30 น.  ถ่ายแสงเย็นที่เขื่อนแก่งกระจาน

18.30 น. ทานอาหารเย็น

20.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ค่าใช้จ่ายทริป 800 บาท

**เดินทางด้วยรถตู้ VIP**

รวมค่ารถขึ้นถ้ำเขาหลวง

ราคานี้ไม่รวมค่าอาหาร และค่าเข้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

ผู้ที่สนใจสามารถลงชื่อพร้อมโอนเงินค่าเดินทางมาที่

ธนาคารกรุงเทพ     เลขที่ 1470371228

สาขาสุรวงศ์            ชื่อบัญชี นพดล อาชาสันติสุข 

บัญชีออมทรัพย์    หรือ

โอนเงินระบบพร้อมเพย์ได้ที่เบอร์ 08-5660-3163

FAX 0-2237-1484   

E-mail:   [email protected], [email protected]

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณโอ๋ 08-5660-3163

 

เงื่อนไข

  1. การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อมีการชำระเงินค่าทริป จำนวนเงิน 800 บาท
  2. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง ก่อนการเดินทาง 15 วัน ทาง CAMERART จะคืนค่าทริปทั้งหมดให้ภายใน 7 วัน หลังจากการแจ้งยกเลิก
  3. กรณียกเลิกทริปไม่แจ้งล่วงหน้า ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง ไม่สามารถเรียกเงินจองทริปได้ และไม่สามารถใช้สิทธิในการเดินทางครั้งต่อไป
  4. CAMERART ขอสงวนสิทธิ์ยืนยันที่นั่งสำหรับการเดินทาง สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าทริปมามาแล้วเท่านั้น
  5. จอดรับส่งตามจุดที่แจ้งเท่านั้น

 

ขั้นตอนการจองที่นั่ง

  1. โอนเงินเข้าบัญชี
  2. ส่งหลักฐานการโอนเงิน แจ้งชื่อ และ เบอร์โทร. ทาง Inbox
  3. เลือกที่นั่งที่ท่านต้องการ