ทริปเที่ยวถ่ายภาพ “ชมหมอก กอดเขา”

น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น – สังขละ

วันศุกร์ที่ 23 ถึง วันอาทิตย์ 25 ตุลาคม 2563

โปรแกรมการเดินทาง

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563

เวลา 05.00 น. ล้อหมุนออกจากกรุงเทพฯ ปั๊ม ปตท. ตรงข้ามหอการค้า

เวลา 05.20 น. แวะรับจุดที่ 2 เซ็นทรัลปิ่นเกล้า

เวลา 07.30 น. ทานอาหารเช้า ตามอัธยาศัย

เวลา 11.30 น. ทานอาหารเที่ยง ณ เขื่อนศรีนครินทร์ น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น

เวลา 13.00 น. เข้าที่พักออกไปเก็บภาพ น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น น้ำตกที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี

เวลา 18.00 น. ทานอาหารเย็น 

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563

เวลา 06.00 น. ถ่ายภาพวิวตอนเช้า 
เวลา 08.00 น. ทานอาหารเช้า  เก็บของออกเดินทางต่อไปยังสังขละ

เวลา 12.00 น. แวะทานอาหารเที่ยง

เวลา 14.00 น. ถึงสังขละนั่งแพออกไปเที่ยวถ่ายภาพโบสถ์จมน้ำ
เวลา 18.00 น. เดินเล่นถ่ายภาพวิถีชีวิตสะพานมอญ
เวลา 19.00 น. ทานอาหารเย็น เข้าที่พัก

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563

เวลา 05.00 น. ถ่ายแสงเช้าที่สะพานปูน

เวลา 07.00 น. ถ่ายภาพใส่บาตรที่สะพานมอญ

เวลา 09.00 น. ทานอาหารเช้า

 เวลา 10.00 น. เก็บของออกไปถ่ายภาพเจดีย์พุทธคยา วัดวังก์วิเวการาม

 เวลา 12.00 น. ทานอาหารเที่ยง

เวลา 16.00 น. แวะถ่ายภาพ วัดถ้ำเสือ

เวลา 18.30 น. เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ

อัตราท่านละ 5,500 บาท (เดินทาง 8 ท่านขึ้นไป)

ค่าใช้จ่ายทริป 5,500 บาท ราคานี้ ค่าเดินทาง + ที่พัก 2 คืน + ค่าแพ + ค่าเข้าอุทยาน

ผู้ที่สนใจสามารถลงชื่อพร้อมโอนเงินค่าเดินทางมาที่
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 1470371228 สาขาสุรวงศ์ ชื่อบัญชี นพดล อาชาสันติสุข สามารถโอนพร้อมเพย์ 08-5660-3163

บัญชีออมทรัพย์ FAX 0-2237-1484 [email protected], [email protected]

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณโอ๋ 08-5660-3163

เงื่อนไข
1. การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อมีการชำระเงินค่ามัดทริป จำนวนเงิน 3,000 บาท ใครโอนเงินแล้ว เลือกที่นั่งได้ก่อนนะคะ ส่วนที่เหลือชำระภายในวันที่ 30 กันยายน 2563

  1. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง ก่อนการเดินทาง 30 วัน ทาง CAMERART จะคืนค่าทริปทั้งหมดให้ภายใน 7 วัน หลังจากการแจ้งยกเลิก