“Trip ถ่ายภาพงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ปี 2561”

ชมทะเลหมอกยามเช้า กอดลมหนาว @อุทยานแห่งชาติภูเรือ หนาวสุดในสยาม

วันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2561

วันที่ 15 มิถุนายน 2561

เวลา 24.00 น.       ออกเดินทางจากปั๊ม ปตท . ตรงข้าม  ม. หอการค้า  ปลายทาง จ.เพชรบูรณ์

 

วันที่ 16 มิถุนายน 2561

เวลา 05.30 น.       ถ่ายภาพแสงเช้า  ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

เวลา 08.00 น.       ประทานอาหารเช้า

เวลา 08.00 น.       ล้อหมุนออกเดินทางไปถ่ายภาพ การละเล่นผีตาโขน ณ อำเภอด่านซ้าย

เวลา 13.00 น.       นำท่านชม วัดเนรมิตวิปัสสนา ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ให้ท่านได้นมัสการ พระพุทธชินราชจำลอง ชมสถาปัตยกรรมภายในวัดที่สร้างจากศิลาแลง สวยงามแปลกตา ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหารที่สวยงาม

เวลา 14.00 น.       ถ่ายภาพ การละเล่นผีตาโขน ณ  อำเภอด่านซ้าย  ที่มีสีสันสวยงาม เรื่องราวความเป็นมาของประเพณีผีตาโขน หนึ่งเดียวในเมืองไทย

เวลา 17.00 น.       นำท่านเดินทางสู่ที่พักที่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ  นอนกอดทะเลหมอก และวิวขุนเขา

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

วัดเนรมิตวิปัสสนา

การละเล่นผีตาโขน

วันที่ 17 มิถุนายน 2561

เวลา 05.00 น.       เช็คเอ้าท์อำลาที่พัก พร้อมอรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ  (ระยะทาง 14.8 กม. ใช้เวลา 30 นาที)  พิชิตยอดภูเรือ (สูง 1,365 เมตร) จุดหนาวที่สุดของประเทศ ให้ท่านได้ชมบรรยากาศของพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ชมทิวทัศน์ของทุ่งหญ้าสลับกับป่าสน ชมหินพระศิวะ สวนหินขันหมาก ชมผาโหล่นน้อย จุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งของภูเรือ ได้เวลาพอสมควร เดินทางสู่ที่ วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง (ใช้เวลาเดินทางจากที่พักไปอุทยาน 30 นาที ) ถึงจุดพักรถที่1เปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น ขึ้นสู่ยอดภูเรือ ใช้เวลาเดินทาง 5 นาที หรือท่านสามารถเดินขึ้นชมวิวทะเลหมอกเพื่อเก็บภาพได้ตามอัธยาศัย  (เช็คเอ้าท์อำลาที่พัก)

เวลา 07.00 น.       วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง (ระยะทาง 12.2 กม. ใช้เวลา 20 นาที) งดงามดุจภาพวาโบสถ์ไม้สักท่ามกลางขุนเขาที่มีทัศนียภาพอันสวยงามของขุนเขาที่สลับซับซ้อน ได้เวลาสมควรเดินทางกลับที่พัก

เวลา 08.00 น.       รับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย

เวลา 09.30 น.       ถ่ายภาพขบวนแห่พร้อมกันหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย

เวลา 10.00 น.       ถ่ายภาพ พิธีเปิดงานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน  ประจำปี 2561

เวลา 15.00 น.       พิธีบายศรีสู่ขวัญพระเวสสันดร ณ บ้านเจ้าพ่อกวน พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถนเพื่อขอฝน (หลังวัดโพนชัย) พิธีทิ้งหน้ากากผีตาโขน (ท่าวังเวิน) วัดโพนชัย

เวลา 15.30 น.           เดินทางกลับ

หมายเหตุ : กำหนดการและเวลา สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อุทยานแห่งชาติภูเรือ 

วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง

ขบวนแห่ งานบุญหลวง และ การละเล่นผีตาโขน

อัตราท่านละ 3,300 บาท (เดินทาง 8 ท่านขึ้นไป ด้วยรถตู้ VIP)

ราคานี้ ค่าเดินทาง + ที่พัก 1 คืน ค่าเข้าอุทยาน +ค่ารถท้องถิ่น ไม่รวมค่าอาหาร

 

ผู้ที่สนใจสามารถลงชื่อพร้อมโอนเงินค่าเดินทางมาที่

ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 1470371228 สาขาสุรวงศ์ ชื่อบัญชี นพดล อาชาสันติสุข

บัญชีออมทรัพย์ FAX 0-2237-1484 [email protected], [email protected]

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  08-5660-3163

 

เงื่อนไขการ

  1. การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อมีชำระเงินค่ามัดทริป จำนวนเงิน 2,000 บาท ใครโอนเงินแล้ว เลือกที่นั่งได้ก่อนนะคะ ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง  2  อาทิตย์
  2. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง ก่อนการเดินทาง 30 วัน ทาง CAMERART จะคืนค่าทริปทั้งหมดให้ภายใน 7 วัน หลังจากการแจ้งยกเลิก
  3. กรณียกเลิกทริปไม่แจ้งล่วงหน้า ภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง ไม่สามารถเรียกเงินจองทริปได้
  4. CAMERART ขอสงวนสิทธิยืนยันที่นั่งสำหรับการเดินทาง สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าทริปมาก่อนแล้วเท่านั้น
  5. จอดรับส่งตามจุดที่แจ้งเท่านั้น