วันอาทิตย์ที่  18  มิถุนายน  2560

07.00 น. รวมพลที่จุดนัดหมาย ป้ายรถเมล์ โอสถศาลา ตรงข้ามห้างมาบุญครอง

                 ถนนพญาไท ฝั่ง ม.จุฬา

07.30 น.  แวะรับจุดที่ The Nine พระรามเก้า หรือ ตลาดเสรีมาร์เก็ต ติดกับพระราม 9 ซอย 41

08.30 น. ทานอาหารจุดพักรถมอเตอร์เวย์

09.30 น. แนะนำการถ่ายภาพ Action Panning ในแบบฉบับเร่งด่วน

10.30 น. ทดสอบสนามวิ่งควาย

12.00 น. ทานอาหารเที่ยง

14.00 น. แก้มือรอบบ่าย

16.00 น. แวะขอพรที่ศาลเจ้านาจา

17.30 น. นั่งชมพระอาทิตย์อ่างศิลา

ค่าใช้จ่ายทริป 600 บาท ราคานี้ไม่รวมค่าอาหาร

ผู้ที่สนใจสามารถลงชื่อพร้อมโอนเงินค่าเดินทางมาที่

ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 1470371228 สาขาสุรวงศ์ ชื่อบัญชี นพดล อาชาสันติสุข

บัญชีออมทรัพย์ FAX 0-2237-1484 [email protected], [email protected]

 

เงื่อนไขการ

  1. การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อมีการชำระเงินค่าทริป จำนวนเงิน 600 บาท
  2. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง ก่อนการเดินทาง 15 วัน ทาง CAMERART จะคืนค่าทริปทั้งหมดให้ภายใน 7 วัน หลังจากการแจ้งยกเลิก
  3. กรณียกเลิกทริปไม่แจ้งล่วงหน้า ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง ไม่สามารถเรียกเงินจองทริปได้ และไม่สามารถใช้สิทธิในการเดินทางครั้งต่อไป
  4. CAMERART ขอสงวนสิทธิยืนยันที่นั่งสำหรับการเดินทาง สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าทริปมาแล้วเท่านั้น
  5. จอดรับส่งตามจุดที่แจ้งเท่านั้น