Master of Light Metering_Chapter 7

กราฟ Characteristic Curve ของกล้องดิจิตอลหากสามารถแปลความหมายแล้วใช้งานเป็น แทบจะเรียกว่าจบเรื่องวัดแสงไปเลย เพราะกราฟนี้บอกเราว่า แสงที่ตกเซ็นเซอร์เท่านี้จะให้สีเป็นอย่างไรอย่างตรงไปตรงมา

Read More