Review FUJIFILM X-H1

ฟูจิ ฟิล์ม เปิดตัวกล้องรุ่นสูงสุดของ X series เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยพัฒนาจาก X-T2 ในทุกๆ ด้าน ทั้งเรื่องโฟกัส ความทนทาน ความคล่องตัวในการใช้งาน ระบบการถ่ายภาพวีดีโอที่แยกการทำงานออกมาต่างหาก ทำให้ใช้งานได้คล่องตัวขึ้นอย่างมาก

Read More