กล้องกาญจนาภิเษก

กล้องกาญจนาภิเษก ผลิตขึ้นเนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี

Read More