วัดแสง ถ่ายถ้ำพระยานคร ที่เขาสามร้อยยอด

ตัวอย่างที่ผมจะนำมาคุยกันในครั้งนี้ เกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ที่เราเรียนรู้เรื่องวัดแสง นำมาแก้ปัญหาสำหรับการถ่ายภาพก็คือ การวัดแสง…ถ่ายภาพถ้ำพระยานคร…ที่เขาสามร้อยยอด…จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Read More